Voor vrouwen

Sommige gemeenschapscentra hebben een specifiek aanbod voor vrouwen.
In De Vaartkapoen kan je terecht bij Caleidoscoop, een organisatie van en voor vrouwen in Molenbeek. Caleidoscoop is bedoeld voor een caleidoscopisch, cultureel divers publiek en werkt met vrijwilligsters. Het respect voor elkaars eigenheid, ongeacht sociale afkomst, cultuur of godsdienst, staat centraal. Caleidoscoop helpt vrouwen en mannen om sterker te staan in de opvoeding van hun kinderen en om op te komen voor vrouwenrechten, zowel in hun eigen buurt als in een bredere maatschappelijke context. Caleidoscoop streeft op twee manieren naar emancipatie en participatie:
1. Via een aanbod van uiteenlopende vrijetijdsactiviteiten (turnen, theesalons, uitstappen, feesten,…)
2. Via debat, theater, film, taal- en computercursussen

Surf naar de site van Caleidoscoop voor meer informatie.

Ook De Pianofabriek (Sint-Gillis) engageert zich voor een vrouwelijke dynamiek. Sinds het najaar 2012 zet De Pianofabriek in op twee projecten:
1. Art Avenir, een project rond duurzaamheid
2. FEMMElaville! Een sociaal-artistiek project rond de vrouw en de stad

Fotogalerij: 
vrouwen achter computer
pleintje met mensen
acteurs op podium
acteurs op posium