Initiatieven Buitenschoolse Opvang

Op zoek naar buitenschoolse opvang voor je kind? In Brussel kunnen kinderen die naar school gaan in het Nederlandstalig kleuter- of basisonderwijs terecht in een IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang).
De IBO’s bieden kinderen een rustige speel- en ontspanningsplek en een gevarieerd aanbod spelactiviteiten voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en in de vakantieperiodes.

In deze gemeenschapscentra vind je een IBO:

De Vaartkapoen - IBO De Verliefde Wolk

De naam van het IBO verwijst naar het sprookje De Verliefde Wolk van Nazim Hikmet genomen. Je kan de centrale figuren uit het sprookje bewonderen in de sprookjestuin.De Verliefde Wolk organiseert Nederlandstalige naschoolse opvang, ook tijdens de vakanties, voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar uit Sint-Jans-Molenbeek. De kinderen kunnen er onder professionele begeleiding en met de inzet van vele vrijwilligers hun huiswerk maken, lezen, spelen en ravotten.

Nekkersdal - IBO Nekkersdal

IBO Nekkersdal staat in voor een kwaliteitsvolle invulling van de vrije tijd van kinderen, tussen de school en het thuismilieu. Het IBO focust voornamelijk op schoolgaande kinderen tussen 3 en 12 jaar van vijf Nederlandstalige Lakense scholen (Sint-Ursula, Wittouckschool, B.S.G.O.-Laken, Leidstarschool en de Kakelbontschool). Kinderen die wel in Laken wonen, maar in een andere gemeente naar een Nederlandstalige school gaan, zijn natuurlijk ook welkom. Kinderen van werkende ouders hebben voorrang.

Ten Weyngaert - IBO De Buiteling

De Buiteling biedt buitenschoolse opvang (voorschoolse, naschoolse en tijdens de vakantie en snipperdagen) voor kinderen die schoollopen in het kleuter-en basisonderwijs (Maria Boodschap, De Kleurdoos en St-Joris) binnen de Brusselse vijfhoek én voor kinderen uit de onmiddellijke buurt van de scholen. De Buiteling werkt regelmatig samen met andere partnerorganisaties (Buurtsport, De Markten,VGC sportdienst, …) om aan de kinderen een brede waaier van activiteiten te kunnen aanbieden.

Surf naar www.opgroeieninbrussel.be voor meer informatie.